Ihmettelevä kamera 7

Ulkopetäjäksen louhittu kallionsyrjä
 
Vuosi: 2006
Lähde: jn
Lisätiedot: Kuva kohdasta, josta aikoinaan meni puusilta Toisesta Petäjäksestä Ulkopetäjäkseen. Kuvassa voidaan, rakenteilla olevan purjelaivan takana, havainnollisesti nähdä korkea kallioseinä, joka toimii näkö- ja äänisuojana sataman ja Rauman saariston välillä. Nyt tämä hyvä suojamuuri aiotaan poistaa ja tehdä satamasta kontteineen ja työmeluineen osa Rauman viihtyisää saaristoa.

Pro Ulko-Petäjäs-liike tiedottaa:
Rauman kaupungin asukkaille, yhdistyksille ja yrityksille:
Ulko-Petäjäksen kallioita ollaan hävittämässä sataman laajennuksen takia. Ulko-Petäjäksen ja Iso-Saukon väliin on suunniteltu rakennettavan läjitysallas, johon läjitetään öljysataman ruoppausjätteet ja louhitaan Ulko-Petäjäksen kalliot. Nämä ovat suunnitelmia, johon tarvittavat luvat ovat nyt haussa.
Nyt on viimeiset hetket lausua mielipiteensä asiasta, vielä on mahdollisuus pelastaa Petäjäs ja Rauman saaristo.

Jos Ulko-Petäjäksen kalliot louhitaan maan tasalle, siitä seuraa:

· Rauman saariston maisema muuttuu huomattavasti

· Syvärauman, Otanlahden ja pohjoisen virkistyssaariston suunnalta on esteetön näköyhteys satamaan

· Kallioiden antama suoja häviää

· Satamanäkymä hallitsee koko Rauman saaristoa

Jos läjitysallas rakennetaan, siitä seuraa:

· veden virtaus Kompinlahteen, Syväraumanlahteen, Otanlahteen ja pohjoiseen lähisaaristoon heikentyy

· lahdelmien ruohottuminen kiihtyy

· veden laatu huononee kun pohjasedimentit lähtevät ruoppaus- ja läjitysvaiheessa liikkeelle (tina-yhdisteet, PCB, elohopea)

· läjitysaltaan täyttämisen jälkeen alue tulee sataman käyttöön, mikä tarkoittaa isoja laivoja Saukon vieressä ja siitä seuraa laiva- ja veneliikennettä samalla alueella aiheuttaen pahoja vaaratilanteita.

Edellä on lueteltu vain osa toimenpiteen seurannaisvaikutuksista. Jos asia koskettaa mieltänne ja haluatte tuoda kantanne esille, kaksi asiaa on nyt tehtävissä:

1. Ulko-Petäjäs – asiasta järjestetään 26.3. yleinen keskustelutilaisuus Posellissa klo 13 alkaen. Siinä tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä aiheesta kaupunginvaltuutetuille ja virkamiehille. Tilaisuudessa voi myös kirjoittaa nimen valtuustolle osoitettavaan adressiin Petäjäksen pelastamiseksi. Osallistukaa tilaisuuteen sankoin joukoin.

2. Osallistukaa allekirjoittajina Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle tehtävään muistutukseen koskien sataman vesilupahakemusta.

Nyt on kansalaisliikkeen aika ja paikka, vain siten voidaan vielä vaikuttaa.
Pro Ulko-Petäjäs – liike

Linkki adressiin, avaa Näpit irti Ulkopetäjäksestä (= Ulkopetäjästä 70-luvulla )- sivu.

Kortit:  Ihmettelevä kamera 7.
 
takaisin
 
 Kerro tästä ystävälle!
 
JN-Kulttuurivideot | Rautatienkatu 23, 26100 Rauma | Yhteys