Rauma Wood
 
Vuonna 1912 aloitti Raumalla toimintansa Vuojoki-Goods- niminen saha. Se sijaitsi Sampaanalan lahden rannalla.
Puutavara hankittiin Vuojoen kartanon metsistä, josta se kuljetettiin kapearaiteista rautatietä pitkin Verkkokarin rantaan, lastattiin siellä proomuihin tai niputettiin lautoiksi ja hinattiin Raumalle.

Vuonna 1916 yhtiö muutti nimensä Oy Rauma-Wood Ltd:ksi.
Vuonna 1920 valmistui sahan viereen selluloosatehdas.

Vuonna 1942 tehdaslaitosten nimeksi, sulautumisten jälkeen tuli Rauma-Raahe Oy.

Vuonna 1952 sulauduttiin ja laajennuttiin jälleen ja nimeksi tuli Rauma-Repola Oy.

Vuonna 1990 nimi muuttui jälleen. Nyt nimeksi tuli Yhtyneitten Paperitehtaitten Rauman tehtaat.

Nykyisin tehdaslaitosten, jotka käsittävät myös paperitehtaat, nimenä on UPM-Kymmene Oy:n Rauman tehtaat.

Kuvat 1-4 ovat vuodelta 1938. Selluloosatehdas, asuntoalue Talolaa ja näkymät tehtaan rannasta Sampaanalan lahden rannalta.
Kuvat 5 ja 6 ovat 1940-luvulta. No.5 Rauma-Raahen laborantti tutkii sellun keittotulosta.

No.6 Rauma-Raahen apukeittäjä sulkee kattilaa.
 

Rauma Woodin tehdas 1938
Rauma Woodin asuntoalue 1938
Rauma Woodin laituria
Rauma Woodin satamaa
Rauma-Raahen laboratoriossa
Rauma-Raahen apukeittäjä
 
 
 
 
JN-Kulttuurivideot | Rautatienkatu 23, 26100 Rauma | Yhteys